น่าน เปิดงาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงโป” ปี 2566 ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

น่าน เปิดงาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงโป” ปี 2566 ณ อำเภอปัว โดยมีพี่น้องไตลื้อจาก 6 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงาน

ที่สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จัดงาน“สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงโป” ปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้ออำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่ และจากจังหวัด 6 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงาน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับงาน“สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงโป” ปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 โดยมีไตลื้ออำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่ และจากจังหวัด 6 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไตลื้อ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อในแต่ละตำบล และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ให้มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่วิถีชีวิตไตลื้อของตำบล และอำเภอต่างๆ การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตไตลื้อ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงและจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นเงิน 300,000 บาท นอกจากนี้ยังมีบุคคล องค์กรเอกชน และห้างร้าน ได้ร่วมสนับสนุนสมทบในการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.