ประชุมมอบนโยบายบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริม MSME ภายใต้โมเดลนำร่อง “Nan Connext”

วันนี้ (1 มี.ค. 2566) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริม MSME ภายใต้โมเดลนำร่อง “Nan Connext” โดยมี นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน นายวรพจน์ ประสานพานิช ผอ. ฝสร.

Read more