ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

เพื่อประสานความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสนับสนุน MSME ต่าง ๆ และ SME One ID ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการให้บริการแบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

ข่าวสาร

SME One ID

today Jun 29, 2023

Nan Connext

นโยบายบูรณาการหน่วยงานเพื่อส่งเสริม MSME ภายใต้โมเดลนำร่อง "Nan Connext"...

read_more อ่านต่อ

today May 29, 2023

SME POWER UP 2023

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ทั่วไทยเข้าร่วมงานแคมเปญ “SME POWER UP 2023”...

read_more อ่านต่อ

today Mar 13, 2023

SME Formalization

โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ...

read_more อ่านต่อ

today Sep 28, 2022

SME CONNEXT

สสว. เชิญชวนลงทะเบียน "SME One ID" สำหรับผู้ใช้งานปัจจุบัน และ ผู้ใช้งานใหม่...

read_more อ่านต่อ

today Sep 28, 2022

SME ปัง! ตังได้คืน

สสว. ดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการสนับสนุน...

read_more อ่านต่อ

today Sep 24, 2022

SME One ID

SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต...

read_more อ่านต่อ
APEC webinar

การเร่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจองค์รวม (BCG Model) สำหรับวิสาหกิจ MSMEs...

ดูโครงการนี้

sme ปัง ตังได้คืน

สสว. เชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ...

ดูโครงการนี้

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” เป็นเวทีระดับชาติ...

ดูโครงการนี้

สสว.เปิดโอกาสครั้งสำคัญ

สสว. และ เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ Eleven...

ดูโครงการนี้

MSMEs สู่ผู้เล่นที่ยั่งยืน

ขอเรียนเชิญหน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบ SME ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม...

ดูโครงการนี้

Women Entrepreneurs

ขอเชิญผู้ประกอบการหญิงที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตลาดโซเชียลมีเดีย...

ดูโครงการนี้