ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

เพื่อประสานความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสนับสนุน MSME ต่าง ๆ และ SME One ID ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือการให้บริการแบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

ข่าวสาร

today May 29, 2023

SME POWER UP 2023

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ทั่วไทยเข้าร่วมงานแคมเปญ “SME POWER UP 2023”...

read_more อ่านต่อ

today Mar 13, 2023

SME Formalization

โครงการระบบวินิจฉัย 360 องศา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ...

read_more อ่านต่อ

today Sep 28, 2022

SME CONNEXT

สสว. เชิญชวนลงทะเบียน "SME One ID" สำหรับผู้ใช้งานปัจจุบัน และ ผู้ใช้งานใหม่...

read_more อ่านต่อ

today Sep 28, 2022

SME ปัง! ตังได้คืน

สสว. ดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการสนับสนุน...

read_more อ่านต่อ

today Sep 24, 2022

SME One ID

SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสการเติบโต...

read_more อ่านต่อ

ข่าวสารของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา


read_more อ่านต่อ

ลพบุรี


read_more อ่านต่อ