ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

  กรุณาเลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการเข้าใช้งาน มีดังนี้
  บัญชีประชาชน สำหรับท่านที่ต้องการเข้าใช้บริการภาครัฐ โดยท่านสามารถสมัครผ่านระบบหรือขอผ่านศูนย์บริการร่วมที่รัฐให้บริการได้ทุกสาขา
  บัญชีผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้างานบริการภาครัฐ โดยบัญชีจะออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อย
  วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน SME One ID - สำหรับบัญชีประชาชน
  เข้าที่ https://connect.egov.go.th/ >> กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
  ทำตามขั้นตอนในเอกสาร กดดูเอกสารวิธีการ