สสว. ร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ”

วันที่ 9 ก.พ. 2565 นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน นายวรพจน์ ประสานพานิช ผอ. ฝสร. และคณะ พร้อมด้วยตัวแทน ฝศบ. และศูนย์ OSS จ.น่าน ได้ร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการของ สสว. และความคืบหน้าการดำเนินงาน”น่าน Connext” พร้อมร่วมขับเคลื่อนโมเดลน่าน Connext ให้แข็งแกร่งในพื้นที่จังหวัดน่าน