ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ” สืบสานวัฒนธรรมไตลื้ออำเภอปัว จังหวัดน่าน “

อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ” สืบสานวัฒนธรรมไตลื้ออำเภอปัว จังหวัดน่าน ” ชมขบวนแห่แสดงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ไตลื้อ ของ 7 จังหวัดภาคเหนือ ( จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.ลำพูน จ.น่าน ) 7 อำเภอของจังหวัดน่าน ( อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.สองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.สันติสุข ) 7 ตำบลในอำเภอปัว ( ต.ปัว ต.วรนคร ต.สถาน ต.เจดีย์ชัย ต.ศิลาแลง ต.ศิลาเพชร ต.อวน ) ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เราจัดให้ทุกท่านได้ชื่นชมทุกๆอย่าง ยิ่งใหญ่ อลังการ เหมือนกับท่านได้ไปเที่ยวที่เดียวแต่เหมือนไปทั้ง 7 จังหวัดภาคเหนือ , 7 อำเภอ และ 7 ตำบล ในจังหวัดน่าน (พิธีเปิดงาน วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว ) ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ 054-791 074 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปัว ติดต่อสอบถามทางไล์ได้ที่ https://lin.ee/CnzA2Nt