ก้าวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน! ร่วมสัมมนาธุรกิจก้าวพอดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสัมมนา “ธุรกิจก้าวพอดี สู่การเติบโตที่ยั่งยืน"”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสัมมนา “ธุรกิจก้าวพอดี สู่การเติบโตที่ยั่งยืน"
🔵 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 🔶 เวลา: 09.00-16.30 น.
🔶 สถานที่ : ห้องอัญชัน โรงแรมน่านบูติค แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดน่าน
🔴 สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนา:
  🔸แรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
  🔹 กลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  🔸 การจัดการสินเชื่อธุรกิจ SMEs เพื่อความยั่งยืน โดย ธนาคารกรุงไทย
  🔹 Workshop การสร้างแบบจำลองธุรกิจที่แข็งแกร่ง
  🔸 กิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจพอเพียง
🔷 วิทยากร: คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร , ดร.ศิริกุล เลากัยกุล, คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน , ธุรกิจต้นแบบพอเพียง ที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
♥ ความคาดหวัง: ร่วมกับเราสร้างโอกาสและเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในธุรกิจของคุณ
🆔 ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี : https://forms.gle/heQc9trAr6UbVTf19